TJÄNSTER

VI TILLHANDHÅLLER FÖLJANDE TJÄNSTER

 

* Betonggolvläggning

* Gjutningar av alla slag

* Formsättning

* Amering

* Betongpumpning

* Dammbindning

* Diamantslipning av betong

* Reparationsarbeten

( 2011 Tele2 Arenan)

PUMPSERVICE

Copyright @ All Rights Reserved